top of page

ספרי אמן

גם אם נתקשה מאוד, עלינו לבחור באהבה.
לנקות ממנה את כת
מי הידע והציניות 
ולהשיב בדרך לא דרך, את קסמו של התום לחיינו,
כמו את מהותה הנשגבת, של הפשטות. 


אם ניתן הדבר, אני מבקש בספרי האמן שאני יוצר, להתרחק מעולם המילים והצורות, ובאמצעות הגישה ובמניעיה הנסתרים והגלויים, להתיר את סבך הקשרים, מדעתו של הקורא. להאיר עבורו על מחוזות ההשראה, להשיב לו את זכר יכולתו מימים ימימה ואת כישוריו לחולל בחייו תהליכים של שינוי וריפוי,
מכוח טבעו האמיתי המולד ומכוחו להנהיג את עצמו באחדות, עם כל הסובב אותו.


יש בי אמונה עזה כי בתוך כל אחד מאיתנו מצויות כל האפשרויות כולן ממתינות לרגע ההשראה כדי להתממש. כתיבתי כולה, שואבת את כוחה מכך.

Anchor 1
סקריפטים
כרטיסים
bottom of page