top of page

Play sometimes

ABOUT me


 

בעבודותי אני מבקש לגעת ולשמח!

אני יוצר פסיפס של הקיים והמתפתח ברחובות

העיר תל אביב ומלכד חלקי עיר לתלייה על קיר​ 

שמי אפרים אדם אזולאי ומזה כ-20 שנים שאני עוסק בעיצוב בתחום הכנסים והתערוכות. הבנת המרחב מוכרת לי בהיבט של תכנון והתערבות בעיקר על קירות החלל.

לפני מספר שנים עשיתי את צעדיי הראשונים באמנות הדיגיטלית תוך שהתמקדתי באמנות האורבנית.

 

כמי שחי בעיר אך ליבו ונפשו כמהים לטבע ולמראות הבראשיתיים חיפשתי בעבודתי את הקשר והזיקה שלי כאדם לסביבתי האורבנית.  באופן טבעי היו אלו עצי הפיקוס בעיר שמשכו וריגשו אותי ובהמשך אף סללו בעבורי דרך רחבה יותר.

 

האדם וסביבתו האורבנית המשקפת אותו ואת מרחב הדימויים שלו נראו לי בתחילת דרכי כדבר הראוי להתמקד בו וכך עשיתי.

כאדם סקרן, כיוצר וכמי שנזקק לכך, התעניינתי מאוד ביכולתו של אדם לנתב את עולם הדימויים והמראות הפנימיים שלו ובכך לשנות ולהשפיע על איכות חייו.

זהו חלק הארי של פעילותי האמנותית המשלבת כתיבה ויצירה חזותית​באתר זה ריכזתי את העבודות האורבניות הנוגעות לתל אביב אך גם חלקים אחרים של יצירתי

 

אתר זה הוא בעבורי אבן פינה לדרכי כאמן, אקפיד לרענן ולהוסיף לו בקביעות תכנים, מוצרים חדשים ורעיונות תוך מימושם.

אני מותיר עצמי פתוח וגמיש ומשתדל לראות בכל תהליך והתקשרות אנושית  הזדמנות ללמוד ולהתרחב.

תודה מעומק הלב

 

IMG_9281_edited.jpg
IMG_1955.jpg

"נקל לסלוח לילד הפוחד מן החושך. הטרגדיה האמיתית מתרחשת בחיים כאשר אדם מבוגר פוחד מן האור".

אפלטון

bottom of page